2015 - 2016 навчальний рік

КОНФЕРЕНЦІЯ БАТЬКІВ ПЕРШОКЛАСНИКІВ КГСМ №1

27/08/2015р. у Київській гімназії східних мов №1 відбулася конференція для батьків першокласників. Батьки були ознайомлені з основними законодавчими документами та методичними рекомендаціями, які є основою роботи всієї освітньої системи України, в тому числі Київської гімназії східних мов №1.
Організація навчально- виховного процесу в закладі, про яку доповіла Тріщук О. М. – заступник директора з навчально-виховної роботи (1-4 класи), та поради гімназійного психолога Новицької Н. І. і лікаря закладу Класон О. Є. щодо адаптації маленьких школярів до навчання стали корисною інформацією для батьків, які разом зі своїми малятами підуть у перший клас.
Директор гімназії Проскура О. І. подякувала батькам за неоціненну всебічну підтримку навчального закладу, якому в наступному році виповниться 80 років, та побажала міцного єднання батьків і професійного колективу заради плекання майбутнього покоління, яким на сьогоднішній день є цьогорічні першокласники.

Інформаційні матеріали конференції у доданих файлах (див. кінець сторінки)

/Files/images/00077/DSC07043.JPG /Files/images/00077/DSC07053.JPG

/Files/images/00077/DSC07048.JPG/Files/images/00077/DSC07082.JPG

/Files/images/00077/DSC07081.JPG /Files/images/00077/DSC07086.JPG

/Files/images/00077/DSC07095.JPG /Files/images/00077/DSC07105.JPG

/Files/images/00077/DSC07045.JPG /Files/images/00077/DSC07074.JPG

/Files/images/00077/DSC07088.JPG


/Files/images/00077/kviti-10.jpg


03/04/2015 р.

Відбулися батьківські збори

/Files/images/07/DSC02082.JPG/Files/images/07/DSC02084.JPG

/Files/images/07/DSC02089.JPG

/Files/images/07/DSC02091.JPG


Основні напрямки співпраці сім'ї та гімназії

1. Єдність вимог до учнів.

2. Узгодженість дій (закони, що захищають сім'ю і дитини, знання обома сторонами психологічних особливостей дитини).

3. Взаємодоповнення впливів (авторитет батьків, особистість учителя, єдине трактування впливу вулиці, засобів масової інформації).

4. Подолання недоліків у формуванні особистості (робота з дітьми, сімї яких опинилися в складних життєвих обставинах ,психологічна корекція).

5. Спільна робота по закріпленню та розвитку успіхів дитини.

6. Підвищення педагогічної культури батьків.

7. Різні форми співпраці з батьками.

Завдання взаємодії сім'ї і гімназії:

1. Виховання гармонійно розвиненої творчої особистості учнів.

2. Формування активної життєвої позиції батьків і учнів.

3. Прищеплювання навичок здорового способу життя.

4. Розвиток інтересів, нахилів, здібностей учнів.

5. Підготовка дитини до саморозвитку і самовиховання.

Педагогічний колектив гімназії ставить своїм завданням дати батькам глибокі знання педагогіки та психології виховання, пропагувати кращий досвід виховання дітей у сім'ї. Без турбот про педагогічну культуру батьків неможливо розв'язати жодної проблеми, що стосується навчання й виховання. Педагогічна освіта батьків планується відповідно до вікових особливостей дітей, цілей і задач навчально-виховного процесу, конкретних проблем, що виникають у ході спільної діяльності вчителя й батьків. Класний керівник включає у план лекції з педагогіки, психології, права, етики, фізіології та гігієни; батьківські збори; тематичні консультації; педагогічні практикуми з розгляду й аналізу різних ситуацій виховання дитини в родині та школі; огляд популярної педагогічної літератури для батьків; обмін досвідом виховання дітей у родині; вечір запитань і відповідей; день відкритих дверей та інші форми.

Зміст роботи гімназії з батьками

Повинен ґрунтуватися на їх правах і обов'язках, визначених Законом України «Про загальну середню освіту»:

1. Батьки або особи, які їх замінюють, мають право:

- вибирати навчальні заклади та форми навчання для неповнолітніх дітей;

- приймати рішення щодо участі дитини в інноваційній діяльності загальноосвітнього навчального закладу;

- обирати і бути обраними до органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

- звертатися до відповідних органів управління освітою з питань навчання і виховання дітей;

- захищати законні інтереси дітей.

2. Батьки або особи, які їх замінюють, зобов’язані :

- забезпечувати умови для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за будь-якою формою навчання;

- постійно дбати про фізичне здоров'я, психічний стан дітей, створювати належні умови для розвитку їх природних здібностей;

- поважати гідність дитини, виховувати працелюбність, почуття доброти, милосердя, шанобливе ставлення до сім'ї, старших за віком, державної і рідної мови, до народних традицій і звичаїв;

- виховувати повагу до національних, історичних, культурних цінностей українського народу, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання та навколишнього природного середовища, любов до України.

Кiлькiсть переглядiв: 131