Виховна система "Діалог культур: Україна - Схід"

Серед завдань, які вирішує гімназія, - формування в особі сьогоднішніх школярів цвіту нації, конкурентноспроможної особи, створення умов для самовизначення, самовиховання та самореалізації особистості - носія не тільки особистісних, сімейних, але й етнонаціональних, полікультурних, толерантних, громадянських, загальнолюдських цінностей. Гармонійно розвинена особистість має стати головною метою та змістом усієї системи освіти.

НАША МІСІЯ:виховання та розвиток обдарованих дітей та забезпечення інтелектуального, творчого, культурного потенціалу України.

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ:

· забезпечення базової загальноосвітньої підготовки за гуманітарно-лінгвістичним спрямуванням, що включає розвиток дитини як особистості, її нахилів, інтересів, здібностей, самовизначення, самореалізації з підготовкою до подальшого навчання у вищому навчальному закладі;

· розробка нового змісту освіти, сучасних педагогічних технологій особистісно орієнтованого навчання та їх впровадження в навчально-виховний процес;

· удосконалення навчальних програм та змісту лінгвістичної освіти;

· виховання громадянських, національних, особистих якостей патріотів України на основі педагогіки толерантності, миру, діалогу культур.

Кiлькiсть переглядiв: 122