2015 - 2016 навчальний рік

07/09/2015 р.

Семінар-практикум

для вчителів Київської гімназії східних мов №1, що працюють з першокласниками:

„Як допомогти пешокласнику адаптуватися до школи”

/Files/images/000777/orig104.gif

Мета:

· Актуалізувати знання учителів та вихователів про психологічну адаптацію, її етапи, форми; складові психолого-педагогічної готовності до школи;

· Звернути увагу на прояви дезадаптації першокласників, їх причини та шляхи подолання

· Розвивати навички надання підтримки учням-першокласникам у період адаптації до навчання, розвитку недостатньо сформованих психофізіологічних передумов навчальної діяльності.

План проведення семінару-тренінгу:

1. Вступне слово психолога (презентація з використанням інтерактивної дошки про сучасний погляд на адаптацію та чинниками, що визначають здатність дитини до адаптації).

2. Робота в групах

2.1. Визначення складових готовності до навчання в школі методом «2,4», презентація роботи груп методом «Коло ідей». Перегляд слайдів. Робота з анкетою О.Проскури, Р.Овчарової Карта-характеристика готовності до навчання.

2.2. Поняття дезадаптаціїї, її можливі прояви в учнів 1-го класу методом «Мозковий штурм», причини, шляхи подолання. Перегляд слайдів.

2.3. Підтримка дитини: створення ситуації успіху, методи зняття психологічної напруги.

2.4. Робота з методикою визначення різних категорій дезадаптації серед учнів 1-х класів.

Презентація семінару у доданому файлі (див. кінець сторінки)

27/08/2015 р.

«Громадянська освіта та виховання – основа громадянського суспільства» -

тема Педагогічної ради колективу Київської гімназії східних мов №1, яка відбулася 27 серпня 2015 року.

Заслухали та обговорили:

Доповідь на тему: «Громадянська освіта та виховання – основа громадянського суспільства» провідного наукового співробітника відділу дидактики Інституту педагогіки НАПН України, старшого наукового співробітника, кандидата педагогічних наук – наукового керівника досідно -експериментальної роботи в гімназії Кизенка В. І.

В обговоренні доповіді та презентації педагогічного досвіду з окремих аспектів дослідно – експериментальної роботи взяли участь:

Луцак О. В. – вчитель – методист української мови та літератури;

Ахмад О. Р. – старший вчитель арабської мови;

Мислива О. С. – вчитель початкових класів;

Шиян Г. В. – вчитель англійської мови, курсу «Література Великобританії та США ХХ – ХІ століть»;

Андрук Л. М. – вчитель етики;

Лісова М. С. – соціальний педагог;

Савченко М. П. – заступник директора з навчально-методичної роботи, вчитель-методист історії курсу «Людина і світ».

Вчителі китайської мови поділилися досвідом проведення чартерної мовної школи гімназистів у КНР (м. Пекін – м. Чанчунь : Цзелінський державний університет).

Директор гімназії Проскура О. І. презентувала концепцію власного підходу щодо розвитку гімназії.

Педагогічна рада затвердила Основні завдання педагогічного колективу гімназії на 2015 -2016 навчальний рік та ухвалила план роботи на поточний навчальний рік.

Матеріали педагогічної ради у доданих файлах (див. кінець сторінки)

/Files/images/00077/DSC06934.JPG

/Files/images/00077/DSC06766.JPG /Files/images/00077/DSC06756.JPG

/Files/images/00077/DSC06882.JPG /Files/images/00077/DSC06815.JPG

/Files/images/00077/DSC06854.JPG /Files/images/00077/DSC06866.JPG

/Files/images/00077/DSC06795.JPG /Files/images/00077/DSC06858.JPG

/Files/images/00077/DSC06915.JPG /Files/images/00077/DSC06881.JPG
10/02/2015 р.

Семінар-практикум
"Адаптація учнів п`ятого класу до навчання у основній школі"
для вчителів-предметників та класних керівників

/Files/images/09/772441712.gif

Питання які були розглянуті на семінарі - практикумі:

• причини труднощів п’ятикласників;

• показники дезадаптації школярів;

• поради щодо підготовки вчителів та батьків до переходу учнів у 5-й клас.

Кожен учитель, незалежно від того, працює він із молодшими школярами чи з підлітками, запитує себе: «Чому діти, які прийшли в 5 - й клас, відчувають великі труднощі в адаптації до основної ланки школи? Хто винен у тому, що в багатьох п’ятикласників (а потім і в учнів 6-го класу) спостерігається зниження успішності, втрата інтересу до навчання, неадекватність поведінки, погіршення взаємин з однолітками й дорослими?».

Є дві групи причин цих явищ. Перша (психофізичні причини) характеризує стан організму дитини й процеси, які відбуваються в ньому. Друга — педагогічні причини, пов’язані з організацією навчально-виховного процесу в 5—6-х класах.

Говорячи про психологічні особливості учня 10-12 років, необхідно коротко зупинитись на таких, які, у кращому випадку, ігноруються при побудові навчального середовища для 4—6-х класів, а в гіршому — є підґрунтям для виникнення конфліктів між учителем і учнем, а також учня із самим собою.

Відчуття дорослості, не підкріплене ще реальною відповідальністю, — ось особлива форма самопізнання, яка виникає в перехідний період і визначає основи стосунків молодших підлітків зі світом.

Відчуття дорослості виявляється в потребі рівноправ’я, поваги й самостійності, серйозного, довірливого ставлення з боку дорослих. Нехтування такими вимогами, незадоволення цієї потреби загострює негативні риси підліткової кризи. Якщо школа не пропонує учням засобів реалізації їхнього почуття дорослості, воно все ж проявляється, але найбільш невигідним способом — упевненістю підлітка в несправедливості й необ’єктивності вчителя.

Здатність до фантазування, некритичного планування свого майбутнього — ще одна типова риса молодшого підлітка. Результат діїстає другорядним, на перший план виступає власний авторський задум. Якщо вчитель контролює лише результат навчальної роботи школярів і не знаходить місця для оцінки дитячої творчості, ініціативи, самостійності, то процес навчання втрачає для учня свою актуальність і привабливість.

Молодшому підліткові притаманне прагнення експериментувати, використовувати свої творчі можливості. Якщо школа не забезпечує відповідних умов, то ця здатність реалізується лише в поверховій і примітивній формі — в експериментах зі своєю зовнішністю.

Починаючи роботу з учнями 5-х класів, необхідно брати до уваги вікові особливості раннього підліткового віку.

У зв’язку з початковим етапом статевого дозрівання істотні зміни відбуваються в пізнавальній сфері молодших підлітків: гальмується темп діяльності; на виконання певної роботи тепер їм потрібно більше часу; вони часто бувають роздратованими, примхливими; настрій постійно змінюється. Усе це стає причиною зауважень, покарань, призводить до зниження успішності й появи конфліктів у взаєминах.

Процес статевого дозрівання вливає негативно й на процеси гальмування та збудження. Підлітки частіше відволікаються, негативно реагують на зауваження, іноді поводяться зухвало. У психологічній літературі зазначається, що в дітей 10—12 років спостерігається неорганізованість, навчальна розгубленість, недисциплінованість, знижена самооцінка. Причина полягає в особливостях вікового періоду: підлітки швидше втомлюються, втома переходить у стійку перевтому. Ці процеси негативно впливають на поведінку школяра в цілому.

Отже, показниками дезадаптації школярів до умов навчання в 5—6-х класах є:

• зниження успішності навчання;

• відсутність інтересу до навчання;

• поява ознак стурбованості, неадекватних поведінкових реакцій на зауваження й репліки вчителя;

• погіршення взаємин з однолітками.

Атмосфера підтримки, довіри, розуміння у сім’ї допомагає дитині ефективно розв’язувати проблеми у школі та досягати успіхів.

Проте готових рецептів щодо вирішення окресленої проблеми в педагогіці не існує. Учитель завжди має бути у творчому пошуку, адже у процесі навчання постійно виникають ситуації, що породжують нові проблеми, які й вирішувати треба по-новому.

Поради класному керівнику 5 – го класу

/Files/images/09/861099360.gif

Приймаючи керівництво класом, ви стаєте людиною, яка створює умови для адаптації дітей, настрій, задає темп у роботі. Це відповідально, тому:

· поважайте дитину, терпляче ставтеся до її недоліків, заохочуйте ініціативу,

· прислухайтеся та довіряйте класному колективу, прагніть у всьому досягти взаємності, адже долати недовіру доводиться роками,

· відстоюйте інтереси дитини, якщо це необхідно, умійте поставити себе на її місце,

· будьте об’єктивними за будь – яких обставин.

Пам’ятка для батьків п’ятикласників

/Files/images/09/b74db4e2ad5daaf234914d23a2a6476b.gif

1.Спілкуйтеся зі своєю дитиною, цікавтеся її життям, розповідайте

їй про своє шкільне життя. Діліться власними переживаннями, це допоможе досягти взаєморозуміння.

2.Спостерігайте за сином чи донькою. Ви, як ніхто інший, знаєте свою дитину. І саме Вам її «йорзання» на стільці чи закушена губа можуть багато про що розповісти і без слів.

3.Дбайте про зовнішній вигляд дитини, її чистоту, охайність. Пам’ятайте, що для підлітків зовнішність є дуже важливою.

4.Створюйте сприятливі умови для навчання дитини і повсякчас поліпшуйте їх. Учні основної школи часто звертаються до додаткових джерел інформації, виконуючи домашнє завдання. У наш час є багато пізнавальної, енциклопедичної, навчальної літератури, дисків. Придбавши потрібне, Ви полегшите дитині навчання.

5. Цікавтеся життям дитини у школі. Регулярно спілкуйтеся з класним керівником, особливо на початку навчального року.

6. Не гарячкуйте під час розв’язання конфліктних ситуацій! Вислухайте думку всіх учасників конфлікту. Будьте послідовними, думайте про наслідки. Попереду у дитини ще не один рік навчання.

7. Не карайте дитину за низькі оцінки. Пам’ятайте, що зниження успішності під час переходу до основної школи – явище природне, очікуване. Ліпше допоможіть дитині! Не варто наголошувати при цьому, що Вам ніхто не допомагав, Ви самі з усім управлялись.

8. Контролюйте навчання, відпочинок, дозвілля своїх дітей. Регулярно перевіряйте роботу в зошитах та записи у щоденнику. Важливо, щоб усі домашні завдання були виконаними, проте ще важливіше не допустити перевтоми дитини.

9. Співпрацюйте з класним керівником, допомагайте за потреби, адже він нещодавно познайомився з дітьми: всього одразу не охопиш.

/Files/images/09/DSC01487.JPG

/Files/images/09/DSC01473.JPG

/Files/images/09/DSC01503.JPG


29/12/2014 р. ВІДБУЛАСЯ ПЕДАГОГІЧНА РАДА КГСМ №1

ПІДВЕДЕННЯ ПІДСУМКІВ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОЇ РОБОТИ
за І семестр 2014-2015 н.р.

/Files/images/pr/DSC01047.JPG

/Files/images/pr/DSC01070.JPG

/Files/images/pr/DSC01053.JPG

/Files/images/pr/DSC01058.JPG

/Files/images/pr/DSC01063.JPG

/Files/images/pr/DSC01077.JPG

Порядок денний:

1. Про підсумки діяльності навчального закладу у І семестрі 2014/2015 навчального року та завдання педагогічного колективу щодо підвищення якості навчально - виховного процесу в ІІ семестрі 2014/2015 навчального року

2. Про аналіз роботи за 2014 рік з питання дотримання санітарного законодавства, медичного обслуговування учнів.

3. Громадське обговорення проекту Положення про державну підсумкову атестацію учнів.

4. Громадське обговорення проекту Концепції розвитку освіти України на період 2015-2025 років.

5. Про аналіз результатів ЗНО за 2012-2014 роки. Порівняльний аналіз результатів ДПА та ЗНО за 2014 рік

6. Про виконання рішень попередніх засідань педагогічних рад


12/12/2014 р.

Семінар - практикум соціальних педагогів ЗНЗ Святошинського району

/Files/images/rada/teacher_reading_to_ch_a_hb.gif

12 грудня 2014 р. на базі Київської гімназії східних мов №1 відбувся семінар-практикум соціальних педагогів ЗНЗ Святошинського району.

/Files/images/rada/DSC00694.JPG

/Files/images/rada/DSC00690.JPG

/Files/images/rada/DSC00687.JPG

/Files/images/rada/DSC00686.JPG

/Files/images/rada/DSC00704.JPG


09/12/2014 р.

ВЧИТЕЛІ ПРАВОЗНАВСТВА ЗНЗ СВЯТОШИНСЬКОГО РАЙОНУ НА РАЙОННОМУ СЕМІНАРІ В КИЇВСЬКІЙ ГІМНАЗІЇ СХІДНИХ МОВ №1

9 грудня в рамках проведення в Україні тижня прав людини, у Святошинському районі м. Києва на базі гімназії східних мов №1 відбувся районний семінар учителів правознавства загальноосвітніх навчальних закладів району.

Програма

Районний семінар учителів правознавства ЗНЗ Святошинського району м. Києва 9 грудня 2014 року Київська гімназія східних мов №1

ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ ЧЕРЕЗ УПРОВАДЖЕННЯ В НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС ІННОВАЦІЙНИХ ОСВІТНІХ ТЕХНОЛОГІЙ

Система освіти має забезпечувати формування особистості, яка усвідомлює свою належність до українського народу, європейської цивілізації, орієнтується у реаліях, перспективах соціокультурної динаміки, підготовлена до життя у постійно змінюваному, конкретному взаємозалежному світі

З Національної стратегії розвитку освіти в Україні на 2012-2021 роки.

Освітні технології (класифікація):

- Методичні (на рівні педагогічних теорій, конституцій, підходів);

- Стратегічні (на рівні організаційної форми взаємодії);

- Тактичні (на рівні методики, методу, прийому).

Інноваційне навчання-альтернатива традиційному навчанню; навчання спрямоване на розвиток здібностей учнів для спільної діяльності в нових, можливо, безпрецедентних ситуаціях;цілісна взаємодія двох рівноправних учасників – вчителя та учня; максимальне залучення до навчання власного досвіду учнів; позиція вчителя зорієнтована на особистість учня; переважають організаційні та стимулюючі функції; стиль спілкування демократичний; підтримується ініціатива учнів; цілі завдання розробляються спільно вчителем і учнем тощо.

Всі люди народжуються вільними і рівними у своїй гідності та правах

Стаття 1 Загальної Декларації прав людини.

Поняття про права людини включає два аспекти:

Перший – означає,що людина невід`ємні і невідчужувані права лише тому,що вона людина. Це, зокрема, моральні права які походять із людської природи кожної особистості, формуючи і підтримуючи в людині почуття власної гідності;

Другий – розкриває юридичну сутність прав людини, що містяться в законодавчих документах, створені у державі та на міждержавному рівні.

Районний семінар учителів правознавства ЗНЗ Святошинського району

м.Києва.

Місце проведення:Київська гімназія східних мов №1 (каб.1.11, головний корпус).

Відкриття семінару. Мета та завдання семінару.

§ Андрушко Т.О. – методист науково-методичного центру управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

· Сучасні підходи до навчання суспільних предметів учнів основної та старшої школи.

§ Ремех Т.О. – старший науковий співробітник лабораторії суспільствознавчої освіти Інституту педагогіки НАПН України, кандидат педагогічних наук.

· Використання сучасних педагогічних технологій у розвитку правової компетентності учнів.

§ Новицька Н.І. – вчитель-методист історії та правознавства Київської гімназії східних мов №1, відмінник освіти України.

· Боротьба Т.Г. Шевченка за дотримання природних прав людини та діяльність ЮНЕСКО в цій царині.

(Фрагмент доповіді на XVI Всеукраїнській конференції учнів Асоційованих шкіл ЮНЕСКО,2014 р.).

§ Гончарук Дар`я – учениця 11-А класу Київської гімназії східних мов №1, член наукового товариства гімназистів.

· Цінності об`єднаної Європи та євроінтеграційна проблема на уроках суспільних дисциплін.

§ Савченко М.П. – заступник директора з навчально-методичної роботи, вчитель-методист історії Київської гімназії східних мов №1, член Київської міської міжвідомчої координаційно-методичної ради з правової освіти населення, заслужений вчитель України.

· Підведення підсумків семінару. Методичні рекомендації вчителям правознавства.

§ Андрушко Т.О. – методист суспільних дисциплін науково-методичного центру управління освіти Святошинської районної в м. Києві державної адміністрації.

Методичні рекомендації вчителям правознавства.

На етапі розбудови української державності, формування громадянських засад суспільства зростає роль правових цінностей в усіх, сферах життєдіяльності, як особистості, так і держави.

Від людини, її життєвої компетенції, громадянської позиції залежить майбутнє України.

Загальновідомо, що моральний стан любого суспільства залежить від того, як воно відноситься до своїх дітей. Якщо сьогодні юні громадяни визнаються самостійними, особистостями зі своїми правами, то в цьому є велика заслуга сучасних стандартів прав людини, прав дитини, системи правової освіти та правового виховання школярів, яка формується в Україні.

Україна як член Ради Європи взяла на себе ряд зобов'язань серед них: приведення системи освіти в Україні до європейських стандартів. Особлива увага звертається на корінну зміну змісту правової, історичної освіти, на необхідність запровадження громадянської освіти в загальноосвітніх школах, розробку нових навчальних програм, курсів, методичних посібників, перепідготовку кадрів.

Становлення громадянина - патріота України неможливе без його правової компетентності, яку ми вважаємо основою життєтворчості особистості. Важливий напрямок у діяльності педагогічних колективів - створення безперервної системи правової освіти, поєднаної з громадянським вихованням. Настановою звучать конкретні рекомендації Комітету Міністрів Ради Європи:

"...1.2. Поняття, пов'язані з правами людини можуть і повинні закріплюватися у свідомості якомога раніше...

1.3. Ознайомлення підростаючого покоління з більш абстрактними поняттями прав людини, такими, що передбачають розуміння філософських, політичних та юридичних концепцій, може здійснюватись на рівні середньої школи при вивченні таких предметів як історія, географія, соціальні науки, курси морально-релігійного циклу, мови та літератури, економіки.

...3.3. Викладання й* вивчення прав людини в школі повинно мати за мету домагатися від учнів розуміння й сприйняття понять справедливості, рівності,у свободи, миру , гідності та демократії..."

Девізом для педагогів є слова: "Демократії найкраще навчитися в демократичній атмосфері, де заохочується участь, де можна відверто висловлювати й обговорювати думки, де гарантовані свобода висловлювань для учнів, і для вчителів, де панують чесність і справедливість" (з рекомендації Ради Європи "Про викладання та вивчення прав людини в школах").

Закликаємо всіх вчителів суспільних дисциплін розробити разом зі своїми педагогічними колективами нову структуру правової освіти розвивати демократичні засади шкільного життя, створюючи світ прав дитини, прав людини простір для життєтворчості особистості.

Важливим засобом розвитку правових компетенцій особистості є органічне поєднання змісту правової освіти з використанням інноваційних підходів у науково-методичному забезпеченні навчально-виховного процесу, інтерактивних методик, інформаційно-комунікаційних, особистісно орієнтованих педагогічних технологій у зв`язку із життям школи місцевої громади, суспільства, удосконалення методики роботи з нормативно-правовими документами, постійного формування правосвідомості особистості, розвитку інтересу до права ,юридичних професій.

/Files/images/rada/DSC00607.JPG

/Files/images/rada/DSC00626.JPG

/Files/images/rada/DSC00650.JPG

/Files/images/rada/DSC00624.JPG

/Files/images/rada/DSC00673.JPG

/Files/images/rada/DSC00677.JPG


22/10/2014 р. КОМУНІКАЦІЮ УЧНІВ, ПРОЦЕС РОЗВИТКУ КУЛЬТУРНО-МОВНИХ ЦІННОСТЕЙ ОБГОВОРИЛИ ВЧИТЕЛІ СХІДНИХ МОВ

22 жовтня відбулося засідання творчої групи вчителів східних мов – учасників дослідно-експериментальної роботи в гімназії. Педагоги обговорили проблеми розвитку культурно-мовних цінностей учнів на уроках східних мов, познайомилися із сучасними науковими концепціями міжкультурної комунікації, теорії і методичне навчання східних мов, засобів формування комунікативної компетентності учнів, визначили напрямки дослідно-експериментальної роботи.

Засідання провели Джигора Н. О. – заступник директора з іноземних мов та заступник директора з навчально-методичної роботи Савченко М. П.

/Files/images/222/IMG_0109.JPG


15/10/2014 р. Досліджуємо психолого-педагогічні аспекти розвитку громадянських цінностей учнів.

/Files/images/teacher-gif.gif

15 жовтня в Київській гімназії східних мов №1 відбулося засідання творчої групи класних керівників 5-7 класів, які перебувають у статусі дослівно-експериментальної діяльності всеукраїнського рівня.Педагоги розглянули теоретико-методологічні підходи, психолого-педагогічні аспекти розвитку громадянських цінностей учнів основної школи на засадах особистісно-орієнтованого виховання, проаналізували нормативно-правові документи МОН України, зокрема зміст Конституції громадянської освіти та виховання в Україні, наявний в Україні ППД, намітили план проведення здійснення психологічного супроводу експерименту за теорією: «Реалізація інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів» на другому ІІ (концептуально-діагностичному етапі).

13/10/2014 р. Робоча нарада адміністрації гімназії, класних керівників та вчителів-предметників

Сьогодні, як і кожного понеділка, після закінчення уроків, на робочу нараду зібралися адміністрація навчального закладу, вчителі-предметники та класні керівники.
На нараді були розглянуті питання про поліпшення організації навчально-виховного процесу, участь учнів гімназії у написанні та захисті дослідницьких робіт (МАН) у 2014-2015 н.р., участь учнів гімназії у предмтних олімпіадах, конкурсах знання української мови та літератури імені П. Яцика, а також участь гімназистів у спортивних шкільних та районних змаганнях. Велику увагу учасники наради приділили господарським питанням, пов`язаних з економією електроенергії у осіннє-зимовий період.

/Files/images/IMG_0189999999999999.JPG

/Files/images/IMG_0194.JPG

06/10/2014 р.

/Files/images/IMG_0079.JPG

СЕМІНАР

заступників директорів з виховної роботи загальноосвітніх навчальних закладів Святошинського району м. Києва

Морально-громадянське виховання особистості учнів гімназії як педагогічна система міжкультурного діалогу

Докладніше: wym-1412621726762

/Files/images/782523235.gif

29/09/2014 р. Засідання творчої групи вихователів

РОЗВИТОК ГРОМАДЯНСЬКИХ ЦІННОСТЕЙ В УЧНІВ -
ВИМОГА СУЧАСНОГО ВИХОВАННЯ

29 вересня в гімназії відбулося засідання творчої групи вихователів груп продовженого дня (1-4 класи) у рамках роботи в гімназії науково-дослідної лабораторії з розробки змісту Концепції інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів. Обговорено зміст та шляхи впровадження у педагогічну практику Концепції громадянської освіти та виховання в Україні, визначено змістові лінії виховної роботи в 1- 4 класах щодо наповнення її громадянознавчими знаннями, цінностями, громадянською активністю учнів на основі розвитку комунікативних здібностей.

Засідання творчої групи спрямовували заступник директора з навчально-виховної роботи /початкова школа/ Тріщук О. М./, заступник директора з навчально-методичної роботи Савченко М. П., завідувачка методичної кафедри вихователів ГПД Дяченко Н.М.

У рамках дослідно-експериментальної роботи всеукраїнського рівня вихователі дослідять зміст нормативно-правової бази з виховної роботи в ЗНЗ України, визначать зміст, шляхи, методи розвитку морально-громадянських цінностей учнів.

/Files/images/DSCF2539.JPG

/Files/images/DSCF2537.JPG

/Files/images/DSCF2536.JPG

23/09/2014 р. НАУКОВЦІ - ПЕДАГОГАМ ГІМНАЗІЇ

23 вересня в гімназії відбулася творча зустріч учителів початкових класів з провідними науковими співробітниками лабораторії дидактики Інституту педагогіки НАПН України, старшим науковим співробітником, кандидатом педагогічних наук Кизенком В.І. – науковим керівником дослідно-експериментальної всеукраїнського рівня роботи в гімназії.

Розглянуто питання науково-інформаційного забезпечення майбутнього засідання педагогічної ради. В.І. Кизенко взяв також участь у засіданні творчої групи вчителів «Розробка інноваційної моделі розвитку культурно-мовних та морально-громадянських цінностей учнів (освітній аспект, початкова школа).

/Files/images/DSCF2507.JPG

/Files/images/DSCF2509.JPG

/Files/images/DSCF2510.JPG

15/09/2014 р. Відбувся психолого-педагогічний семінар-практикум для педагогів, що працюють у 5 класах

Мета:

Ознайомити педагогічних працівників з психологічними особливостями дітей молодшого підліткового віку;

надати інформацію про стан здоров'я, особливості сімейної ситуації та виховних впливів у сім'ї;

ознайомити з результатами психологічної діагностики учнів та надати рекомендації щодо роботи з 5-класниками, а особливо - дітьми групи ризику в адаптаційний період.

План проведення:

1. «Перехід до школи 2-го ступеня - особливий період в роботі гімназії»

Виступ заст. директора Крочак О.В.

2. «Адаптаційний період, його етапи та особливості. Психологічні
особливості дітей молодшого підліткового віку»

Презентація з використанням інтерактивної дошки. Психолог Новицька Н.І.

3. «Стан здоров'я, його вплив на адаптаційний процес 5-класників»

Лікар гімназії

4. «Особливості сімейної ситуації та виховних впливів у сім'ї»

Інформація соціального педагога Лісової М.С.

5. Інформація щодо продуктивності навчальної діяльності 5-класників

Вчителі - предметники 5 класів
«Результати психодіагностики та рекомендації вчителям щодо вибору адекватних методів педагогічного впливу на учнів, віднесених до «групи ризику»

Вчителям була надана необхідна інформація та рекомендації психолога, соціального педагога, лікаря.

/Files/images/IMG_0129.jpg

/Files/images/IMG_0132.jpg

28 серпня 2014 року відбулося засідання педагогічнаої ради Київської гімназії східних мов №1 до початку 2014-2015 навчального року.

На педагогічній раді були заслухані такі питання:
Доповідь - звіт в.о. директора Вербицької О.В. "Про підсумки роботи Київської гімназіії східних мов №1 у 2013-2014 навчальному році" ;
Доповіді учителів, вихователів ГПД, класних керівниківіз проблематики педради, початку нового 2014-2015 навчального року.
Гімназійний огляд готовності навчальних кабінетів, класних кімнат до 2014-2015 н.р.

Кiлькiсть переглядiв: 285