РОЗКЛАД ДЗВІНКІВ В ПОЧАТКОВІЙ ШКОЛІ

/Files/images/2fcb976717e604f8b733564908eca269.gif

1 урок2 урок3 урок4 урок5 урок
перші класи8:30 - 09:05 9:25 - 10:00харчування 10:00 -10:15 10:30 - 11:0511:25 - 12:0012:25 - 13:00
другі класи8:30 - 9:109:25 - 10.05харчування
10.15 - 10:30
10:30 - 11:0511:25- 12:0512:20 - 13:00
треті класи8:30 - 9:109:25 - 10.0510:20- 11:00харчування
11:00 - 11:15
11:25-12:0512:20 - 13:00
четвертікласи 8:30 - 9:109:25 - 10.0510:20- 11:00харчування
11:15 - 11:25
11:25-12:0512:20 - 13:00

Тривалість уроків:

  • у перших класах – 35 хвилин;
  • у 2-3-х класах – 40 хвилин;
  • у 5-11 класах – 45 хвилин.

Тривалість перерв:

  • між уроками - 10 хвилин;
  • після 3-го уроку - 10-15 хвилин

РОЗКЛАД УРОКІВ НА ІІ СЕМЕСТР 2014-2015 н.р.

ПОНЕДІЛОК 1 Східна мова/українська мова Східна мова/українська мова Природознавство Природознавство
2 Математика Українська мова/англійська мова Математика Математика
3 Фізична культура Математика Українська мова Англійська мова/українська мова
4 Природознавство Східна мова/українська мова Основи здоровя Англійська мова/українська мова
5 Українська мова/- Фізична культура Українська мова/-
ВІВТОРОК 1 Основи здоровя Українська мова/англійська мова Англійська мова Основи здоровя
2 Англійська мова/українська мова Математика Східна мова Математика
3 Математика Фізична культура Математика Східна мова/українська мова
4 Англійська мова/українська мова Східна мова/українська мова Трудове навчання Фізична культура
5 Трудове навчання/українська мова Українська мова/- Українська мова Українська мова/-
СЕРЕДА 1 Фізична культура Трудове навчання/українська мова Фізична культура Трудове навчання/українська мова
2 Східна мова/українська мова Українська мова/англійська мова Українська мова Математика
3 Англійська мова/українська мова Фізична культура Математика Східна мова/українська мова
4 Математика Математика Мистецтво Англійська мова/українська мова
5 Українська мова/- Українська мова/- Українська мова Українська мова/-
1 Фізична культура Природознавство Українська мова Природознавство
ЧЕТВЕР 2 Східна мова/українська мова Основи здоровя Природознавство Трудове навчання/українська мова
3 Природознавство Мистецтво Українська мова Фізична культура
4 Мистецтво Трудове навчання/українська мова Фізична культура Англійська мова/українська мова
5 Українська мова/- Українська мова/- Східна мова Мистецтво
П`ЯТНИЦЯ 1 Східна мова/українська мова Природознавство Українська мова Фізична культура
2 Трудове навчання/українська мова Українська мова/англійська мова Англійська мова Східна мова/українська мова
3 Математика Східна мова/українська мова Математика Східна мова/українська мова
4 Англійська мова/українська мова Математика Фізична культура Математика
5 Українська мова/- Українська мова/- Українська мова/-
ПОНЕДІЛОК 1 Фізична культура Східна мова/літературне читання Трудове навчання/українська мова Математика
2 Англійська мова/літературне читання Математика Інформатика/українська мова Східна мова/українська мова
3 Математика Східна мова/літературне читання Математика Східна мова/українська мова
4 Природознавство Мистецтво Східна мова/літературне читання Трудове навчання/літературне читання
5 Східна мова/літературне читання Природознавство Англійська мова/літературне читання Фізична культура
ВІВТОРОК 1 Трудове навчання/українська мова Фізична культура Східна мова/українська мова Природознавство
2 Математика Східна мова/українська мова Фізична культура Інформатика/українська мова
3 Східна мова/літературне читання Англійська мова/літературне читання Інформатика/літературне читання Англійська мова/літературне читання
4 Англійська мова/українська мова Математика Англійська мова/літературне читання Математика
5 Східна мова/літературне читання Англійська мова/літературне читання Основи здоровя Англійська мова/українська мова
СЕРЕДА 1 Основи здоровя Східна мова/українська мова Математика Східна мова/українська мова
2 Східна мова/літературне читання Трудове навчання/українська мова Східна мова/українська мова Математика
3 Математика Східна мова/літературне читання Мистецтво Фізична культура
4 Східна мова/літературне читання Математика Трудове навчання/українська мова Східна мова/літературне читання
5 Англійська мова/українська мова Основи здоровя Англійська мова/літературне читання Мистецтво
ЧЕТВЕР 1 Трудове навчання/українська мова Східна мова/літературне читання Природознавство Фізична культура
2 Мистецтво Інформатика/українська мова Фізична культура Інформатика/українська мова
3 Фізична культура Інформатика/українська мова Східна мова/українська мова Трудове навчання/українська мова
4 Інформатика/літературне читання Фізична культура Математика Східна мова/українська мова
5 Природознавство Трудове навчання/літературне читання Східна мова/літературне читання Англійська мова/літературне читання
П`ЯТНИЦЯ
1 Англійська мова/українська мова Природознавство Природознавство Природознавство
2 Східна мова/українська мова Англійська мова/українська мова Англійська мова/літературне читання Математика
3 Інформатика/літературне читання Фізична культура Фізична культура Англійська мова/українська мова
4 Математика Математика Математика Східна мова/українська мова
5 Фізична культура Англійська мова/літературне читання Східна мова/літературне читання Основи здоровя
ПОНЕДІЛОК 1 Фізична культура Східна мова/українська мова Інформатика/українська мова
2 Математика Математика Математика
3 Східна мова/літературне читання Я у світі Східна мова/літературне читання
4 Східна мова/літературне читання Англійська мова/літературне читання Східна мова/літературне читання
5 Англійська мова/українська мова Природознавство Англійська мова/українська мова
6 Східна мова/літературне читання
ВІВТОРОК 1 Англійська мова/українська мова Східна мова/українська мова Фізична культура
2 Східна мова/українська мова Математика Східна мова/літературне читання
3 Математика Східна мова/українська мова Англійська мова/українська мова
4 Інформатика/літературне читання Фізична культура Я у світі
5 Природознавство Англійська мова/літературне читання Природознавство
СЕРЕДА 1 Східна мова/літературне читання Англійська мова/українська мова Східна мова/літературне читання
2 Мистецтво Фізична культура Інформатика/українська мова
3 Основи здоровя/трудове навчання Математика Математика
4 Я у світі Інформатика/літературне читання Фізична культура
5 Фізична культура Мистецтво Основи здоровя/трудове навчання
ЧЕТВЕР 1 Східна мова/українська мова Природознавство Англійська мова/українська мова
2 Інформатика/літературне читання Фізична культура Математика
3 Математика Східна мова/українська мова Східна мова/літературне читання
4 Східна мова/українська мова Східна мова/літературне читання Східна мова/літературне читання
5 Природознавство Англійська мова/літературне читання Природознавство
6 Англійська мова/літературне читання
П`ЯТНИЦЯ
1 Східна мова/українська мова Східна мова/українська мова Східна мова/літературне читання
2 Математика Математика Математика
3 Східна мова/літературне читання Східна мова/літературне читання Східна мова/літературне читання
4 Англійська мова/літературне читання Інформатика/літературне читання Мистецтво
5 Фізична культура Основи здоровя/трудове навчання Англійська мова/українська мова
6 Фізична культура

ПОНЕДІЛОК 1 Українська мова/англійська мова Основи здоровя Образотворче мистецтво Математика
2 Східна мова/українське читання Математика Фізична культура Трудове навчання/українська мова
3 Трудове навчання/українська мова Українське читання/англійська мова Східна мова/українське читання Фізична культура
4 Основи здоровя Фізична культура Східна мова/українська мова Східна мова/українське читання
5 Східна мова/українське читання Музичне мистецтво Трудове навчання/українське читання Східна мова/українське читання
6
7
ВІВТОРОК 1 Східна мова/українське читання Математика Я і Україна Східна мова/українське читання
2 Математика Східна мова/українська мова Трудове навчання/українська мова Східна мова/українське читання
3 Фізична культура Трудове навчання/українське читання Математика Математика
4 Східна мова/українське читання Східна мова/українська мова Східна мова/українське читання Музичне мистецтво
5 Музичне мистецтво Фізична культура Основи здоровя Фізична культура
6
7
СЕРЕДА 1 Українська мова/англійська мова Я і Україна Східна мова/українське читання Математика
2 Математика Східна мова/українське читання Східна мова/українська мова Фізична культура
3 Українська мова/англійська мова Східна мова/українське читання Математика Східна мова/українське читання
4 Я і Україна Математика Українська мова/українське читання Українська мова/англійська мова
5 Східна мова/українське читання Українська мова/англійська мова Українське читання/англійська мова Східна мова/українське читання
6
7
ЧЕТВЕР 1 Образотворче мистецтво Східна мова/українське читання Математика Східна мова/українське читання
2 Математика Українська мова/англійська мова Східна мова/українська мова Українська мова/англійська мова
3 Фізична культура Українська мова/англійська мова Українське читання/англійська мова Основи здоровя
4 Східна мова/українське читання Східна мова/українське читання Фізична культура Українська мова/англійська мова
5 Українська мова/англійська мова Фізична культура Музичне мистецтво Східна мова/українське читання
6
7
П`ЯТНИЦЯ
1 Математика Математика Українська мова/англійська мова Трудове навчання/українська мова
2 Східна мова/українська мова Східна мова/українське читання Фізична культура Українська мова/англійська мова
3 Трудове навчання/українське читання Східна мова/українська мова Східна мова/українське читання Математика
4 Східна мова/українське читання Трудове навчання/українське читання Математика Я і Україна
5 Фізична культура Образотворче мистецтво Східна мова/українське читання Образотворче мистецтво
6
7

РОЗКЛАД УРОКІВ НА І СЕМЕСТР 2014-2015 н.р

/Files/images/1Авеб1.gif

/Files/images/1А2222.gif

Кiлькiсть переглядiв: 147